CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

RESPONSABILITAT CIVIL /INDEMNITZACIONS

La nostra experiència en els accidents gestionats avala els serveis que prestem. Treballem perquè els nostres clients puguin obtenir la màxima indemnització i sentir-se plenament rescabalats i satisfets dels danys i perjudicis soferts.

Col·laborem amb els millors professionals de totes les branques, amb l’objecte de prestar un assessorament complet, tant en les reclamacions extrajudicials i judicial, davant els responsables dels accidents.

Prestem els nostres serveis en l’assessorament i defensa jurídica per reclamar danys i perjudicis provocats per altres persones, empreses o l'administració

• RC derivada de negligències sanitàries.
• RC d'accidents de circulació.
• RC per defectes constructius.
• RC de professionals.
• RC patrimonial de l'Administració Pública.
• RC derivada de delictes i faltes.

Comments are closed.