CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

DRET MERCANTIL

DRET MERCANTIL

  • Constitució de societats.
  • Reestructuracions societàries.
  • Compra venda de negocis
  • Transmissions patrimonials societàries.
  • Constitució i extinció de societats.
  • Elaboració i negociació de contractes.
  • Impugnació d’acords socials.
  • Reclamació judicial de pagarés i lletres de canvi.
  • Demandes de responsabilitat dels administradors socials.

Comments are closed.