CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

DRET LABORAL

Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en Dret Laboral. Assessorament i defensa judicial i extrajudicial per a la tramitació de pensions d’incapacitat, acomiadaments, modificació de les condicions de treball i gestions amb FOGASA.

 • Assessorament legal i de Seguretat Social.
 • Contractació laboral.
 • Acomiadaments i procediments contenciosos de la Jurisdicció Laboral.
 • Expedients de regulació i Acomiadaments col·lectius.
 • Reestructuracions i reorganitzacions de Plantilla.
 • Negociació col·lectiva
 • Modificació de las condicions de treball.
 • Mobbing.
 • Impugnació de sancions.
 • Reclamacions a la Seguretat Social.
 • Incapacitacions laborals.
 • FOGASA
 • Prevenció de Riscos Laborals

Comments are closed.