CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

DRET DE FAMILIA

Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en DRET DE FAMILIA I ADVOCATS ROTALS. Defensa i assessorament en Nulitats Civils i eclesiàstiques, divorcis, separacions, Guarda i custòdia, Pensió d’aliments, modificació de mesures, filació, herències i en general qualsevol procediment relacionat amb el Dret de Familia i les persones

  • Nulitats civils i Eclesiàstiques.
  • Separacions i divorcis
  • Reclamacions d’aliments, pensions i règims de visites.
  • Incapacitacions i nomenaments de tutors.
  • Reclamacions de filiació.
  • Assessorament i tramitació d’herències. Redacció e impugnació de testaments.
  • Reclamacions testamentàries.

Comments are closed.