CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

Arees

 • DRET DE FAMILIA
  Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en DRET DE FAMILIA I ADVOCATS ROTALS. Defensa i assessorament en Nulitats...
 • RESPONSABILITAT CIVIL /INDEMNITZACIONS
  La nostra experiència en els accidents gestionats avala els serveis que prestem. Treballem perquè els nostres clients puguin...
 • PROGRAMES DE COMPLIANCE, PENAL
  La reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015, estableix...
 • DRET CIVIL
  L’equip de Dret Processal i Dret Civil assessora en tota classe de processos en matèries civils i mercantils,...
 • DRET LABORAL
  Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en Dret Laboral. Assessorament i defensa judicial i extrajudicial per a la...
 • DRET IMMOBILIARI
  En l’Àrea de dret immobiliari, assessorem particulars i empreses en: Contractació. Contractes d’arres (inclusions específiques. Hipoteques). Contractes de compravenda. Immobles,...
 • DRET MERCANTIL
  DRET MERCANTIL Constitució de societats. Reestructuracions societàries. Compra venda de negocis Transmissions patrimonials societàries. Constitució i extinció de...
 • DRET PENAL
  Delictes contra les persones: – Lesions, maltractaments. – Negligències mèdiques. – Agresions i abusos sexuals. – Homicidis i...
 • DRET ADMINISTRATIU
  DRET ADMINISTRATIU Sol·licitud d'autoritzacions i permisos administratius. Sol·licitud de subvencions públiques. Assistència lletrada en procediments sancionadors. Assistència lletrada...
 • DRET BANCARI
  DRET BANCARI Defensa dels drets i interessos de persones i empreses en la seva condició de clients d’entitats...

Advocats separacions y divorcis Sant Cugat herencies redaccio pensions règims visites responsabilitat civil negligències sanitàries accidents control de riscos penals Reestructuracions societàries compra venda de negocis autoritzacions i permisos administratius delictes lesions